Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων  του μηνός Ιουνίου των ΚΑΠΗ του πρώην ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ " Η ΕΣΤΙΑ" Διονύσου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: