ΚΑΠΗ Άνοιξης

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας : 2108141700

E-mail : sfaelou@dionysos.gr

 

 

 

Επιστροφή