ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ- ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ (Α’ ΒΝΣ ΔΡΟΣΙΑΣ)

Ο 1ΟΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δροσιάς είναι από τους παλαιότερους στο Δήμο Διονύσου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του υπαγόμενος στο ΙΒΣΑ (Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών) και, στη συνέχεια, υπήχθη στην Κοινότητα Δροσιάς ως «Κοινοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δροσιάς». Μετά τη συνένωση των τοπικών κοινοτήτων με το πρόγραμμα Καλλικράτη, πέρασε στην εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Διονύσου Η «ΕΣΤΙΑ» και λειτουργεί ως σήμερα, γνωστός πλέον ως Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δροσιάς.

Φιλοξενεί βρέφη και νήπια ηλικίας από 18 μηνών έως  την προνηπιακή ηλικία (3,5 ετών) . Στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό (παιδαγωγοί, βοηθητικό προσωπικό, μάγειρας, υπεύθυνη). Το ωράριο λειτουργίας του είναι από 7 π.μ έως και 4 μ.μ.

Με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια και τη συναισθηματική κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φιλοξενεί, παρέχει τη φύλαξη-φροντίδα και την παιδαγωγική εκπαίδευση των παιδιών μέσω δραστηριοτήτων και παιδαγωγικών προγραμμάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών, με σκοπό την πολύπλευρη εξέλιξή τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (σωματική, ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη). Η φιλοσοφία του  Σταθμού έγκειται στο σεβασμό των ατομικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των παιδιών καθώς και του ατομικού ρυθμού ανάπτυξής τους. Ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των ίδιων των παιδιών με δράσεις που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο.

Υπεύθυνη Β.Ν.Σ  Σταθμού

Παππά Έφη

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8134707

E mail: psdrosias1@dionysos.gr

 

 

Επιστροφή