Δελτία Τύπου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στα πλαίσια του θεματικού άξονα “ Ασφάλεια του πολίτη” και με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου στο θέμα:

“ Αποφυγή από απατεώνες που προσπαθούν να εξαπατήσουν είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) τραπεζών΄", η διοίκηση της ΕΣΤΙΑΣ ενέκρινε και προωθεί το παραπάνω ενημερωτικό πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “My Grand  Road”.

περισσότερα