Δείτε ακόμη

Συµβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία Δήµου Διονύσου

Στόχοι

Στόχοι της υπηρεσίας είναι η παροχή ψυχολογικής στήριξης σε πολίτες του δήµου, καθώς και η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα ψυχικής υγείας.

Περιγραφή

Στη Συµβουλευτική προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επιστήµονες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργός, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κ.α.) . H Υπηρεσία προάγει επιτυχώς τον θεσµό του εθελοντισµού µε θετικά αποτελέσµατα για τον Δήµο και τους δηµότες.

Σηµειώνεται ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι στη διαχείριση των περιστατικών τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο και ακολουθούν πιστά τον Κώδικά Δεοντολογίας, αντίστοιχο µε την ειδικότητά τους.

Η Συµβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία ανταποκρίνεται σε αιτήµατα ψυχολογικής στήριξης από τους δηµότες, και γίνονται παραποµπές σε αρµόδιους φορείς όπου κρίνεται αναγκαίο.

Παρεχόµενες Υπηρεσίες

 • Ατοµική συµβουλευτική
 • Οικογενειακή συµβουλευτική
 • Συµβουλευτική ζεύγους
 • Πρώτη εκτίµηση δυσλειτουργικών συµπεριφορών των παιδιών στους Δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς
 • Οµάδες ευαισθητοποίησης σε θέµατα ψυχικής υγείας για τον γενικό πληθυσµό
 • Σεµινάρια σε γονείς, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς για την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων
 • Διοργάνωση οµιλιών
 • Διαχείριση κρίσης στην οικογένεια και το σχολείο
 • Οµάδα εποπτείας ειδικών και ψυχικής υγείας
 • Παραποµπή – όπου κρίνεται απαραίτητο – στους αρµοδίους φορείς (Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΣΥ, εξειδικευµένους επαγγελµατίες)
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών Τµηµάτων Ψυχολογίας και άσκηση εκπαιδευόµενων από αναγνωρισµένα θεραπευτικά ιντιτούτα συστηµικής κατεύθυνσης
 • Στήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Διερεύνηση θεµάτων και εφαρµογή κατάλληλων δράσεων στην τοπική κοινότητα

Η Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία προσφέρει τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς, είναι εστιασμένη στις ανάγκες της κοινότητας του Δήμου Διονύσου, δίνει την δυνατότητα για άμεσα και γρήγορα ραντεβού και μπορεί να προσφέρει έγκυρη καθοδήγηση.

Με εκτίµηση
Λάµπρος Λάσδας
Ψυχολόγος, MSc – Ψυχοθεραπευτής