ΚΑΠΗ Δροσιάς

 

 

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας : 210 8141700

E- mail: sfkaterina65@gmail.com

 

 

 

 

 

Επιστροφή