Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγαπητά μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου

Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης κοινωνικής προσφοράς προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας και με την οικονομική υποστήριξη του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΑΠ ‘’Η ΕΣΤΙΑ’’ του Δ. Διονύσου , ως προς την  μεταφορά των ωφελούμενων καθώς και την είσοδό τους στην οργανωμένη παραλία του MARATHON VILLAGE, ξεκινούν από Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 τα θαλάσσια μπάνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στα μπάνια είναι η ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ωφελούμενος δύναται , και δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η βεβαίωση αυτή θα κατατίθεται στην συντονιστική επιτροπή του κάθε ΚΑΠΗ .

Η ώρα αναχώρησης από κάθε ΚΑΠΗ είναι περίπου 09:00 π.μ.

Στα θαλάσσια μπάνια κάθε μέρα θα παρίσταται η νοσηλεύτρια των ΚΑΠΗ .

 

        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                    ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: