Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

Αγαπητά μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου.

Με αφορμή την έναρξη των θαλάσσιων μπάνιων και εκδρομών, για την περίοδο 2023 – 2024, σας ενημερώνουμε στα εξής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις δράσεις των ΚΑΠΗ είναι η επικαιροποίηση της κάρτας μέλους, με την καταβολή της ετήσιας οικονομικής συμμετοχής.

Ειδικότερα για την συμμετοχή στα μπάνια είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ωφελούμενος, δύναται, και δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η βεβαίωση αυτή θα κατατίθεται στην συντονιστική επιτροπή του κάθε ΚΑΠΗ 10 μέρες πριν την έναρξη των θαλάσσιων μπάνιων.

Για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό από μέρους της ΕΣΤΙΑΣ σε ότι αφορά τις παροχές στα μπάνια  σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία εγγραφής σε κάθε ΚΑΠΗ  είναι η 31 ΜΑΙΟΥ.

Πέρα από αυτήν την ημερομηνία όποιος εγγράφεται δεν θα μπορεί  να συμμετέχει στα θαλάσσια μπάνια.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: