Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο  προγραμμάτων ΕΣΠΑ, περιόδου 2021-2022 » , παρατείνεται ως ακολούθως:

  1. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων :     13/8/2021
  2. Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων : Από 14/8/2021 Έως 18/8/2021
  3. Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων : 20/8/2021

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες θα πρέπει στις 13/8/2021 μέσω της σελίδας της ΕΕΤΑΑ και με τους προσωπικούς κωδικούς taxis σας, να ενημερωθείτε  για την πορεία της αίτησής σας αν είναι πλήρης ή ελλιπής. Σε περίπτωση που η αίτησής σας είναι με ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει από 14/8/2021 έως 18/8/2021 να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την ένστασή σας.

Στις 20/8/2021 η ΕΕΤΑΑ θα ανακοινώσει τα οριστικά αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis θα ενημερωθείτε αν λαμβάνετε voucher.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: