Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ " Η ΕΣΤΙΑ"

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ " Η ΕΣΤΙΑ"

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: