Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

Αγαπητά μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με το διαγνωστικό κέντρο Σακαρέλλος, οι ωφελούμενοι των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου , μπορούν προσωρινά και έως ομαλοποιηθούν οι εγγραφές του 2024,   να πραγματοποιούν την προσφορά του κέντρου για δωρεάν συμμετοχή σε αιματολογικές εξετάσεις με παραπεμπτικό, επιδεικνύοντας στην γραμματεία την κάρτα μέλους του 2023.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: