Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη των ΚΑΠΗ

Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη των ΚΑΠΗ

Αγαπητά μέλη των ΚΑΠΗ

Το γραφείο του προέδρου είναι ανοιχτό και προσβάσιμο για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ για λόγους κοινωνικούς και εθιμοτυπικούς.

Για ζητήματα που αφορούν θέματα των ΚΑΠΗ υπεύθυνες είναι οι συντονιστικές επιτροπές του κάθε ΚΑΠΗ.

Όταν υπάρχουν παραιτήσεις μελών από τις συντονιστικές επιτροπές, αυτές γίνονται δεκτές εφόσον το ΔΣ της ΕΣΤΙΑΣ τις εγκρίνει.

Συνεπώς έως ότου αποφανθεί το ΔΣ, όλα τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών παραμένουν ενεργά.

Επίσης παρακαλούμε τις συντονιστικές επιτροπές να καταρτίζουν το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους και να το κοινοποιούν  στα Μέλη τους και ταυτόχρονα στη Διοίκηση της ΕΣΤΙΑΣ, έτσι ώστε η ΕΣΤΙΑ με την σειρά της να μπορεί να το αναρτήσει στο site της.

 

Με εκτίμηση

 

     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                             ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: