Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΜΕΣΩ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞH ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2021-2022για χορήγηση VOUCHER δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr)

                                                          από 01/08/2021 έως 08/08/2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν

 

α) οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των  Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),

 

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και  επαγγελματικής ζωής

 

γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα για συμμετοχή στις Δομές του Άρθρου 4 της παρούσας.

 

Να έχει συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που δηλώθηκε στην Ελλάδα, (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις :

ø 33.000 € για αιτούσες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

ø 36.000 € για αιτούσες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

ø 39.000 € για αιτούσες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και

ø 42.000 € για αιτούσες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

 

Ο αριθμός των τέκνων που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα, τα τέκνα/ανάδοχα τέκνα μέχρι 24 ετών ή τα άτομα με αναπηρία , ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι αιτούσες ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαιρούνται μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

 

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ .

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται  προηγουμένως να έχει κατατεθεί η φετινή φορολογική δήλωση (εκκαθαριστικό για εισοδήματα από 1/1/20 έως 31/12/20)

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος απαιτείται η υποβολή μόνο της αίτησης, ενώ όλα τα άλλα δικαιολογητικά θα αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου πληροφοριακού συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια (1) μόνο αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης .

Επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη θέση σας μέσω ΕΣΠΑ και να λάβετε και την αντίστοιχη μοριοδότηση ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας το αργότερο έως τις 06/08/2021 .  Τον  αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σας θα μας αποστείλετε στο      e-mail: estia@dionysos.gr

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ¨Η ΕΣΤΙΑ¨ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   Τηλ. 210-8141700

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: