Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΜΕΣΩ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΜΕΣΩ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ  για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ  2021-2022 ) για χορήγηση VOUCHER δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr)

                                                          από 19/07/2021 έως 03/08/2021

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν

 

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

 

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

 Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχουν, θα πρέπει να μπουν στην σελίδα του ΟΑΕΔ και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis να εκδώσουν δελτίο ανεργίας πριν την υποβολή της αίτησης  (δεν απαιτείται προσέλευση στον ΟΑΕΔ ).        

Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων

ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

 

 ð 27.000€ έως δύο (2) παιδιά,

ð 30.000€ για τρία (3) παιδιά,

ð 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

ð 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.,

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ .

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται  προηγουμένως να έχει κατατεθεί η φετινή φορολογική δήλωση (εκκαθαριστικό για εισοδήματα από 1/1/20 έως 31/12/20)

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος απαιτείται η υποβολή μόνο της αίτησης, ενώ όλα τα άλλα δικαιολογητικά θα αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου πληροφοριακού συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια (1) μόνο αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης .

Επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη θέση σας μέσω ΕΣΠΑ και να λάβετε και την αντίστοιχη μοριοδότηση ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας το αργότερο έως τις 30/07/2021 . Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της θα μας αποστείλετε στο e-mail: estia@dionysos.gr

***ΠΡΟΣΟΧΗ*** :ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ «ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»   ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (θα ανακοινωθεί προσεχώς μέσα στην εβδομάδα www.eetaa.gr)

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ¨Η ΕΣΤΙΑ¨ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   Τηλ. 210-8141700

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: