Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “ Η ΕΣΤΙΑ” ενέκρινε τη δαπάνη και προωθεί την υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων που απευθύνονται στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Διονύσου. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας, φορέα ψυχικής υγείας με πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία στο χώρο. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η διαρκής επιμόρφωση του παιδαγωγικού προσωπικού με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών, τις αποκλίσεις στους τομείς και το ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να ανακύπτουν καθώς και τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισής τους.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: