Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς,

Εχθές, Πέμπτη 29/2/2024 πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση στο προσωπικό των  Βρεφονηπιακών Σταθμών Ανοίξεως, Κρυονερίου και Διονύσου «Δωρεά Πάρι & Μαρίας Κουκουτσέα» από αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να δύναται να ανταποκριθεί  σε πιθανή έκτακτη ανάγκη.

 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Διονύσου εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας και πυροπροστασίας (ΠΔ. 14/2014) που προβλέπει τη σύσταση ομάδας πυροπροστασίας στους εν λόγω Σταθμούς που περιλαμβάνει τα μέλη του προσωπικού από τα οποία απαρτίζονται.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό έλαβε αρχικά θεωρητική κατάρτιση μέσω προβολής παρουσίασης σχετικά με τους κινδύνους πυρκαγιάς, τα μέτρα πρόληψης και τον τρόπο αντιμετώπισής της και στη συνέχεια ακολούθησε πρακτικό μέρος που περιλάμβανε τη χρήση στην εφαρμογή της αντλίας  πυρόσβεσης, των πυροσβεστήρων και του συνόλου των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτουν οι Παιδικοί Σταθμοί μας. Επιπλέον, δόθηκαν πρακτικές συμβουλές επί της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί σε ενδεχόμενη περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, τους τρόπους διαφυγής και τους χώρους συγκέντρωσης καθώς και τις ταυτόχρονες ενέργειες ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ενεργειών του προσωπικού με τη χρήση μέσων για προσπάθεια κατάσβεσης.

Με ύψιστο το αίσθημα καθήκοντος για την ασφάλεια των παιδιών που φιλοξενούμε, ενημερωνόμαστε  διαρκώς για την κείμενη νομοθεσία και μεριμνούμε  ώστε να πράττονται τα δέοντα όσον αφορά τόσο τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών μας όσο και την εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού μας.

 

Ευχαριστούμε

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: