Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ "Η ΕΣΤΙΑ" ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ "Η ΕΣΤΙΑ" ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου », έχει υπό την εποπτεία του οκτώ (8) Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και έξι (6)  Κ.Α.Π.Η. Σκοπός του είναι η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Διονύσου. Τα έσοδα του ΝΠ αποτελούνται από την ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Διονύσου, καθώς και από την οικονομική συμμετοχή των γονέων, από την οικονομική συμμετοχή των μελών ΚΑΠΗ και από το ΕΣΠΑ.

Κατά την 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου και κατά τη συζήτηση του θέματος της Οικονομικής Συμμετοχής των Γονέων της ΕΣΤΙΑΣ για το έτος 2022-2023 διατυπώθηκαν παρατηρήσεις- ενστάσεις από τους Συμβούλους σχετικά με τη συμβολική αύξησή της.

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων κάθε έτος εξετάζεται από τη Διοίκηση της ΕΣΤΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του ΝΠ. Συγκεκριμένα, από τα έσοδα που προκύπτουν από τους πόρους εισροής καθώς και από τα έξοδα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Με δεδομένη λοιπόν τη γενικότερη δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα μας, διαπιστώθηκαν οικονομικές επιβαρύνσεις στο ΝΠ που προκύπτουν από την αύξηση των αγαθών, των υπηρεσιών καθώς και την αύξηση των τιμών των συμβάσεων.

Έχοντας ως στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου προσφοράς του ΝΠ προς τα φιλοξενούμενα μέλη της σε όλους τους τομείς δράσης της  π.χ συντήρηση κτιρίων, αναβάθμιση δομών, αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, α΄ ποιότητας προϊόντα διατροφής νηπίων, προβλεπόμενο και άρτια εκπαιδευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΕΣΤΙΑΣ ( κατά την 2η Συνεδρίαση στις 12-4-2022 ) μια αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των γονέων ενός συμβολικού ποσού 5  ευρώ,  πέρυσι και φέτος οι κλίμακες είναι ίδιες.

Επιπροσθέτως έχει συζητηθεί και εισηγηθεί από τον Πρόεδρο της ΕΣΤΙΑΣ Κο Τάσο Καρασαρλή, η επαναφορά της ετήσιας επιχορήγησης του 2018 από τον Δήμο Διονύσου, για την κάλυψη των συνεχών αυξημένων αναγκών.

Σχετικά με την αύξηση του ποσού στην πρώτη οικονομική κλίμακα από                0-27.000 ευρώ από τα 50 ευρώ στα 100 ευρώ, προς ενημέρωσή σας, η συγκεκριμένη αύξηση αφορά μόνο τους ωφελούμενους γονείς που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ και από δική τους υπαιτιότητα σκοπίμως ή από αδιαφορία δεν γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα. Από τα στοιχεία μας προκύπτει ότι το έτος 2021-2022 οι γονείς που δεν εισήλθαν στο πρόγραμμα ήταν 60, που σημαίνει ότι το ΝΠ είχε απώλεια εσόδων ύψους  150.000 ευρώ από τους Ευρωπαϊκούς πόρους.!!!!!! Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα έσοδά μας από την οικονομική συμμετοχή των γονέων ανέρχεται από τις 50.000 έως τις 80.000 ευρώ, αν λαμβάναμε την επιχορήγηση που δικαιούνται οι γονείς από το ΕΣΠΑ, θα μπορούσε να καταργηθεί η οικονομική συμμετοχή και για τους γονείς που δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ.

Η ΕΣΤΙΑ κάθε έτος, με δική της μέριμνα, φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα τους δικαιούχους για την έναρξη των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθώς και για όλη τη διαδικασία ένταξής τους, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρόλα αυτά, δυστυχώς, οι δικαιούχοι δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της όλης διαδικασίας με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζουν το επιθυμητό voucher.

 Επίσης στη φιλοσοφία του φορέα μας είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Στην προ Covid19 εποχή η ΕΣΤΙΑ διεξήγαγε ετήσια επιμόρφωση του παιδαγωγικού προσωπικού της με σημαντικά αποτελέσματα. Σήμερα συνεχίζοντας την υλοποίηση των στόχων μας ξεκινήσαμε την επιμόρφωση του προσωπικού μας από ιδιωτικό φορέα, ώστε οι υπάλληλοι μας να μπορούν να διαχειριστούν με τον πλέον κατάλληλο επιστημονικό τρόπο τα θέματα που προκύπτουν στα παιδιά. Η εν λόγω επιμόρφωση λαμβάνει χώρα απογευματινές ώρες, μετά το πέρας λειτουργίας των παιδικών σταθμών, ώστε να μην κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί και να δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό των γονέων. Πρόκειται για δίμηνη επιμόρφωση 2 φορές την εβδομάδα.

Έγινε παρατήρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ως άνω συνεργασία μας και διατυπώθηκε το ερώτημα γιατί να στραφεί η ΕΣΤΙΑ σε ιδιωτικό φορέα από τη στιγμή που υφίσταται υπάλληλος ψυχολόγος στο Δήμο μας. Άρα πιθανόν υποστηρίζεται το γεγονός ότι οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να κλείνουν τις πρωινές ώρες, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί η επιμόρφωση, σε θέματα αποκλειστικά που μπορεί να υποστηρίξει ο ψυχολόγος του Δήμου ή πιθανόν να μην γίνεται επιμόρφωση, ούσα περιττή, ή για κάποιο λόγο να μην επιλέγονται ιδιωτικοί φορείς επιμόρφωσης. Παρόλα αυτά, επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σκεπτικό που έγινε η παρατήρηση, είμαστε ανοικτοί στις προτάσεις των συμβούλων για την εφαρμογή καλύτερης πρακτικής.

Η ΕΣΤΙΑ έχει σαν αρχή της να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τη λειτουργία της. Στις παρατηρήσεις περί υποστελέχωσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, πρωτεύον μέλημά μας είναι η προβλεπόμενη αναλογία προσωπικού και παιδιών για την ορθή λειτουργία των δομών. Το μόνο χρονικό διάστημα που το προσωπικό μας απαιτήθηκε να απουσιάσει από τις δομές μας ήταν πέρυσι  από τον μήνα Μάιο, όταν κατά την επαναλειτουργία μας, μετά την παύση λόγω πανδημίας, ενημερωθήκαμε ότι επτά άτομα από το παιδαγωγικό μας προσωπικό ήταν σε κατάσταση κυοφορίας. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτό το γεγονός προκάλεσε ζήτημα στη διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος. Επίσης, η άμεση αντικατάσταση του προσωπικού μέσω νέων προσλήψεων, όπως γνωρίζετε, σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτή, πόσο μάλλον όταν διενεργείται μέσω ΑΣΕΠ. Παρόλα αυτά, καταφέραμε και φροντίσαμε να λειτουργήσουμε φιλοξενώντας τα παιδιά μας με ασφάλεια και το συντομότερο δυνατό σε πλήρες ωράριο. Το Φθινόπωρο του 2021 στελεχώσαμε τον φορέα μας με το απαιτούμενο προς κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικό.

Στην παρατήρηση για την μη παροχή ανάπαυσης κατά τις μεσημεριανές ώρες στους παιδικούς σταθμούς μας, θα πρέπει να τονιστεί ότι: κατά την περίοδο της πανδημίας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης παιδικών σταθμών από τον εποπτεύοντα φορέα μας, η υπόδειξη ήταν συγκεκριμένη και απαρέγκλιτη για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων μέτρων. Ο αριθμός των παιδιών προς ανάπαυση εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου ανάπαυσης και από την απόσταση που πρέπει να τηρείται. Το γεγονός αυτό είναι περιοριστικό καθώς πρέπει να γίνει χρήση της υπηρεσίας από συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Υπό κανονικές συνθήκες, εκτός πανδημίας, προσπαθούμε να καλύπτουμε όλα τα σχετικά αιτήματα από οικογένειες που χρήζουν της υπηρεσίας ανάπαυσης.

Όσον αφορά το θέμα συντήρησης των κτιρίων μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΣΤΙΑ αδιαλείπτως φροντίζει έγκαιρα να επιδιορθώνει ότι ζημία προκύπτει ώστε να τηρούνται οι καταλληλότερες συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών μας. Πρόσφατα  συναντηθήκαμε με το αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου Κον Κριεμάδη Στέφανο και δρομολογήσαμε εργασίες για τη συντήρηση των υποδομών μας.

Όπως ως άνω αναφέραμε, η ΕΣΤΙΑ είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι ανοικτή για αποσαφήνιση κάθε προβληματισμού καθώς και σε κάθε πρόταση βελτίωσής της. Πριν όμως γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση σε δημόσιο βήμα που να την αφορά, καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί ενημέρωση εκ μέρους σας γιατί τελικά δεν εκτίθεται η ΕΣΤΙΑ αλλά αυτός που την επικαλείται.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ

Τάσος Καρασαρλής.

 

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: