Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

«Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης συμμετεχόντων, επιτυχόντων, απορριπτέων, ΣΟΧ1/2021»

«Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης συμμετεχόντων, επιτυχόντων,  απορριπτέων, ΣΟΧ1/2021»

 

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης συμμετεχόντων, επιτυχόντων καθώς και απορριπτέων, της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 με αριθμ. πρωτ. 1079/29-7-2021 Ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία  Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ”» για πρόσληψη προσωπικού δεκατριών (13)   ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 104

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: