Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

Τα οριστικά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr μετά τις 20/8.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: