Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Αποφασίστηκε παράταση στην ημερομηνία ανακοίνωσης των Προσωρινών Αποτελεσμάτων
καθώς και στις ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για το Πρόγραμμα της ∆ράσης:
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση,
καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024.
Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων,
αποφασίστηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ (ΑΔΑ: 9Ω1Ν465ΖΩ5-0Θ5),
η παράταση της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων και της υποβολής των
ενστάσεων του προγράμματος, ως ακολούθως:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
             –
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 24/7/2023
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 25 – 27/7/2023
Η ημερομηνία ανακοίνωσης των Οριστικών Αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ
Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: