Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ

Κατόπιν τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία μας, ακυρώνονται οι προγραμματισμένες 6/2021 & 7/2021 συνεδριάσεις του Δ.Σ. που είχαν προγραμματιστεί με τηλεδιάσκεψη στις 5/10/2021.

Θα αποσταλεί εκ νέου πρόσκληση για νέα συνεδρίαση.

 

                                                Ο Πρόεδρος του

                                           ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: